Duurzaamheid

De duurzaamheid in het plan zie je terug in de toegepaste techniek, de invulling van de openbare ruimte en het sociale karakter.

Techniek

Er worden duurzame materialen toegepast zoals baksteen, fsc hout en beton die in de voorgestelde samenstelling voor een duurzame belevingswaarde zorgen. De woningen zijn aangesloten op DER (Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal) Bij de verbranding van afval in de centrale van PreZero Energy komt enorm veel warmte vrij. In het warmtenet van DER wordt gebruik gemaakt van deze restwarmte die anders via de schoorsteen in de lucht verdwijnt. Via een warmte-afleverset in de meterkast wordt de warmte overgedragen aan de verwarmingsleidingen in het huis. Warmte uit het warmtenet wordt ook gebruikt voor de verwarming van tap- of kraanwater. Om het kraanwater op de gewenste temperatuur van 60-65 graden Celsius te brengen, wordt het water uit het warmtenet naverwarmd met een Hoogrendement boosterwarmtepomp of een kleine elektrische boiler afhankelijk van de gewenste capaciteit. Gemiddeld zijn op basis van nacalculatie de verbruikskosten van de DER in Stadsoevers in 2023 106,=/mnd, daarmee valt deze onder het prijsplafond van 2023. Verder worden de woningen voorzien van hoge isolatiewaardes voor gevel, dak en vloer, balansventilatie met warmteterugwinning, vloerverwarming en waar nodig PV-panelen.

Openbare Ruimte

Voor de invulling van de openbare ruimte is een plan gemaakt door landschapsinrichter Karres & Brands. Het ontwerp speelt in op de behoeftes van de mens in de stad van de toekomst. Er worden uitgangspunten gehanteerd die gaan om maximaal leefcomfort, sociale duurzaamheid en vergroening. In de openbare ruimte komt alleen verharding waar het moet en vergroening waar het kan. Hierdoor ontstaat een uniek woonblok met een bijzondere integratie tussen landschap en architectuur met veel ruimte voor insecten, vogels en beplanting. Voor het gebied is een waterinfiltratieplan gemaakt dat ervoor zorgt dat voldoende water in het gebied wordt vastgehouden en het overschot aan hemelwater middels overstorten wordt afgevoerd via de Vliet.

Sociaal

Diversiteit in woontypologieën zorgt ervoor dat er ruimte keuze is voor elke doelgroep, zo ontstaat  een gezonde mix aan bewoners. De grens tussen privé en openbaar vervaagt en ontmoetingen tussen buren worden gestimuleerd. Er zijn fijne ontmoetingsplekken gecreëerd die door de autovrije zones uitstekend tot hun recht komen. Door de centrale ligging van Vlietkwartier is verbondenheid en bereikbaarheid binnen en buiten wijk Stadsoevers geborgd.

 

Makelaars

President Kennedylaan 1
4707 AT Roosendaal
0165-543050
info@derooymakelaardij.nl

Markt 17
4875 CB Etten-Leur
076-5041500
info@heijblommakelaardij.nl

Vlietkwartier maakt deel uit van Stadsoevers Roosendaal